ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

H εταιρία Ζαφειράκης Βίδες εδρεύει στο κέντρο των Βαλκανίων, τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Σε εγκαταστάσεις με συνολικό εμβαδόν επιφάνειας μεγαλύτερο των 5,000τ.μ. και δυνατότητα αποθήκευσης 4,000 παλετών ή 5,000 τόνων. Από την κεντρική αποθήκη εξυπηρετούνται καθημερινά 100 με 150 παραγγελίες.