Παραλαβή Εισαγωγής Εξάγωνες 5

Παραλαβή Βίδες Εξάγωνες, Άλλεν και Ντίζες 18.06.2019.

Παραλαβή 9 παλέτες με Βίδες Εξάγωνες, Βίδες Άλλεν Με Κεφάλι, Βίδες Άλλεν Πομπέ, Κασονόβιδες, Ντίζες 2 μέτρων, Παξιμάδια Εξάγωνα, Ροδέλες.

Βίδες Εξάγωνες, Βίδες Άλλεν

Ντίζες, Παξιμάδια Εξάγωνα