Παραλαβή Εισαγωγής Λαμαρινόβιδες

Παραλαβή Εισαγωγής, Λαμαρινόβιδες 29.10.2018

Παραλαβή 2 κοντέινερ (74 παλέτες) με λαμαρινόβιδες, αυτοδιάτρητες, νοβοπανόβιδες, γυψοσανίδας, μηχανόβιδες, truss-head, καρφωτά παξιμάδια, κουμπωτά παξιμάδια.

Λαμαρινόβιδες

Αυτοδιάτρητες Βίδες