Παραλαβή Εισαγωγής Πριτσίνια

Παραλαβή Εισαγωγής, Πριτσίνια 19.11.2018

Παραλαβή 9 παλέτες Πριτσίνια Αλουμινίου, Πριτσίνια Σωληνωτά, Πριτσιναδόροι, Αεροπριτσιναδόροι.

Πριτσίνια Αλουμινίου

Πριτσίνια Σωληνωτά