Παραλαβή Εισαγωγής Εξάγωνες 2

Παραλαβή Εισαγωγής, Βίδες Εξάγωνες, Άλλεν, Κασονόβιδες και Παξιμάδια 22.02.2019

Παραλαβή 7 παλέτες, Βίδες Εξάγωνες, Βίδες Άλλεν Με Κεφάλι, Βίδες Άλλεν Φρεζάτες, Κασονόβιδες, Παξιμάδια Ασφαλείας, Παξιμάδια Χαμηλά, Παξιμάδια Φλαντζωτά, Παξιμάδια Φτερωτά.

Εξάγωνες Βίδες, Άλλεν, Κασονόβιδες, Παξιμάδια

 Βίδες Εξάγωνες, Άλλεν, Κασονόβιδες, Παξιμάδια