Παραλαβή Ηλεκτρόδια

Παραλαβή Ηλεκτρόδια και Σύρματα Ηλεκτροκολλήσεως 20.05.2019

Παραλαβή 2 παλέτες ηλεκτρόδια απλά, ηλεκτρόδια βασικά και σύρματα ηλεκτροκολλήσεως.

Ηλεκτρόδια, Σύρμα Ηλεκτροκολλήσεως