Παραλαβές

16

Μαρτίου

2020

Παραλαβή Εργαλειοφόρων Expert

Παραλαβή 10 εργαλειοφόρων Expert για το τμήμα συντήρησης αεροπορικής εταιρείας.

06

Μαρτίου

2020

Παραλαβή Συλλεκτικών Προϊόντων Facom για τα 100 χρόνια

Παραλαβή συλλεκτικών προϊόντων Facom για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας.

17

Ιουλίου

2020

Παραλαβή 12 παλετών

Νέες αφίξεις παλετών

29

Ιουλίου

2020

Παραλαβή 9 παλετών

Νέες αφίξεις παλετών