Contact


Name *

Email *


MessageCorporate Main

9 Demesticha, 546 27
Thessaloniki, Greece
+30 231 0533901
+30 231 0517817

Warehouse Kalochori

18 Koritsas, 570 09
Kalochori, Greece
+30 231 0751321
+30 231 0751124

Store Piraeus

32 Akti Themistokleous, 185 37
Piraeus, Greece
+30 216 9001263
+30 216 9390176